Model z Depronu – diel VI. – Trup

V minulých dieloch sme postavili chvost a krídlo, dnes nás čaká stavba trupu modelu Junior 400. A samozrejme inštalácia ovládania VOP a SOP, pohonnej jednotky a prijímača s akumulátormi. Hlavným stavebným materiálom je opäť Depron 4 mm a hoci sa stavba trupu môže zdať ako zložitá, verím, že za pomoci množstva obrázkov ju ľahko zvládnete. Poďme teda na to!

Podľa šablón (tvrdý papier, prešpan či plastová fólia) zhotovených z plánu vyrežeme z Depronu dve bočnice trupu. Opäť použijeme ostrý lámací nožík, aby sa nám materiál pri rezaní nevytrhával. Vyrezané bočnice priložíme k sebe a skontrolujeme tvarovú presnosť. Prípadné nerovnosti rezných hrán zabrúsime šmirgľovou špongiou č. 100. Pokiaľ ste pri obkresľovaní šablón na Depron alebo pri rezaní nepostupovali presne, doporučujem obidve polovice trupu brúsiť súčasne. Výborne Vám pomôže obojstranná lepiaca páska, pomocou ktorej zlepíte bočnice k sebe na dvoch či troch miestach. Stačia ozaj malé kúsky, napr. 10 x 5 mm. Po obrúsení bočníc ich opatrne od seba oddelíme.

Podľa plánu označte na vnútorných stranách oboch polovíc polohu prednej a zadnej výstuhy. Nezabudnite hornú aj dolnú stranu. Na presnosti tohto označenia a následne nalepenia výstuh dosť závisí kvalita spracovania trupu. Zo zvyšku Depronu vyrežte dve predné výstuhy motorovej časti a podľa polohy prednej výstuhy ich rozdeľte na dve časti. Rovnako môžete vyrezať aj zadné Depronové výstuhy. Šírka pásikov je 15 mm, dĺžku odmerajte na trupe. Dbajte, aby rezné hrany boli kolmé, inak sa Vám budú výstuhy vytáčať dopredu či dozadu a spôsobovať problémy pri lepení oboch polovíc trupu k sebe.

Z balzy 4 mm odrežte lišty široké 15 mm a z nich dve dĺžky podľa trupu na predné výstuhy a dve na zosilnenie hornej časti trupu pod krídlo. Purexom nalepte lišty na ich miesto a zaťažte do úplného vytvrdnutia lepidla.

Junior-trup-01

Potom nalepte obe časti Depronovej výstuhy motorovej časti, opäť purexom a dobre ho rozotrite. A opäť dobre zaťažte. Po vytvrdnutí purexu opatrne zabrúste vytlačené lepidlo alebo presahy výstuh cez bočnice.

Junior-trup-02

Ďalšou operáciou je príprava na montáž serv VOP a SOP. Presnou prácou opäť získate čas, ktorý by ste inak trávili „operáciou“ v stiesnenom priestore trupu po jeho zostavení. Z dvoch štvorcov z Depronu zhotovte držiak nosníkov serv tak, že na hornú stranu urobíte zárezy hlboké 5 až 7 mm, široké 8 mm a od seba vzdialené o 2 mm viac, ako je rozmer serva bez patiek. Výška držiaka by mala byť taká, aby tiahla serva vyšli približne v polovici výšky zadnej časti trupu.

Junior-trup-04

Dôležité je, aby oba štvorce mali rovnaké rozmery a aby ste ich nalepili rovnako presne na obe polovice trupu. Počas lepenia by mali byť zaťažené.

Junior-trup-05

Do zárezov v hotovom trupe neskôr vlepíme balzové priečky pre montáž serv a tie 2 mm navyše nám umožnia servá ľahko vložiť do stiesneného priestoru.

Nakoniec do jednej polovice trupu vlepíme baterkovú prepážku, zhotovenú z balzy 3 mm dlhej asi 140 mm. V zadnej časti dosahuje približne po hornú úroveň držiaka serv a „V“ výrez hlboký asi 30 mm slúži pre ľahšiu manipuláciu s vodičom od regulátora. Šírka prepážky určuje aj celkovú šírku trupu. U nás používame šírku trupu 62 mm a pri dvoch bočniciach z Depronu 4 mm vychádza potom šírka baterkovej prepážky 54 mm. Prepážka je nalepená šikmo dopredu dole, aby pri náraze modelu do prekážky akumulátory svojou zotrvačnosťou nedemolovali časť trupu pred sebou, ale vypadli šikmo pod model. Výšku prepážky od dna modelu upravte podľa toho, aké akumulátory chcete používať. Nezabudnite v prednej časti baterkovej prepážky urobiť drážku pre depronovú výstuhu bočnice.

Junior-trup-06b

Po vytvrdnutí lepidla prichádza etapa zostavovania trupu. A test presnosti Vašej práce 😀 Z balzových líšt 4 x 15 mm narežeme prepážky. Ich dĺžka je závislá od toho, aké hrubé lišty ste použili na výstuhu trupu pod krídlo. Ak je trup z Depronu 4 mm zvonka široký 62 mm a lišty sú hrubé 4 mm, dĺžka prednej a zadnej hornej prepážky je 46 mm. Rovnako aj spodných, ak sú vystuhy a držiak serv z Depronu 4 mm.

Celý trup si najprv zostavte „nasucho“. Prepážky prichyťte štipcami na prádlo. Nezabudnite Depronové zadné výstuhy podložiť kúskami balzy, aby ich štipce nezdeformovali. V tejto fáze máte možnost prípadné nezrovnalosti odstrániť. Pridlhé prepážky pribrúsiť, krátke nahradiť novými. Výborným vodítkom bude baterková prepážka, nalepená na jednu z bočníc.

Junior-trup-07a

Junior-trup-07b

Súmernosť trupu kontrolujte priloženými uholníkmi.

Junior-trup-09a

Ak výstuhy na bočniciach „nesedia“ oproti sebe, môžete si pomôcť dobrúsením dosadacích plôch alebo podložením výstuhy a prepážky kúskom balzovej lišty vybrúsenej do správneho sklonu. Nemusí to vyzerať najkrajšie, ale dôležité je, aby ste trup mali súmerný, bočnice rovnobežné a tiež rovnú dosadaciu plochu krídla a súčasne rovnobežnú s plochou pre VOP. Dno trupu v prípade problémov nie je z tohto smeru až také dôležité.

Pokiaľ je všetko OK, môžete pristúpiť k lepeniu. Zložte štipce, nepomiešajte prepážky. Naneste lepidlo na prepážky a najskôr pripevnite ich spodné časti štipcami. Potom položte hore druhú polovicu a opäť pripevnite štipcami. Nezabudnite na podloženie depronových výstuh. Lepíme všetko purexom.

Junior-trup-08a

Nezabudnite počas lepenia kontrolovať súmernosť a súososť trupu!

Junior-trup-09b

Po vytvrdnutí lepidla by ste mali dostať takýto výsledok:

Junior-trup

Junior-trup

Skontrolujte dôkladne trup a jemným šmirgľom odstráňte prípadné vytečené lepidlo. Tým by mala byť vonkajšia stavba hotová a pozrieme sa na vnútornosti.

Začneme držiakom serv. Z tvrdej balzy odrežte lišty podľa drážok v depronových držiakoch na bočniciach, pinzetou vložte do drážok a pohľadom spredu skontrolujte ich vzájomnú polohu. Prípadné nezrovnalosti upravte obrúsením koncov líšt. Pokiaľ je všetko v poriadku, naneste na konce líšt a ich boky purex a vložte do drážok.

Po vytvrdnutí lepidla vložte servá do držiakov, oprite o bočnice a označte miesta pre skrutky. Vyberte servá a vrtákom 1 mm vyvŕtajte otvory pre skrutky a kvapnite do každej jednu kvapku sekundového lepidla. Po jeho vytvrdnutí opäť vložte servá a zaskrutkujte dodávané vruty. Sekunďák solídne spevní otvory pre samorezky.

Junior-trup-20

Za zadné depronové výstuhy nalepte balzové trojuholníky cca 20 x 20 mm z dvojky či trojky balzy pre výstuhu otvorov pútacieho kolíku krídla. Ten môže byť zo smrekovej lišty 5×5 mm so zaoblenými hranami alebo bambusu 4 mm. Podľa neho vyvŕtajte do bočníc a trojuholníkov otvor.

Junior-trup-19

Pod trojuholníky zalepte depronovú prepážku širokú cca 20 mm tak, aby jej stredom mohli prejsť tiahla od serv dozadu.

Je načase spojiť zadnú časť trupu. Pripravte si depronovú prepážku širokú 20 mm a vysokú tak, aby siahala od dna po vrch bočnice vo vzdialenosti asi 30 mm od konca trupu. Keďže bočnice sa dozadu zužujú, je dobré dosadacie plochy prepážky zbrúsiť trochu došikma dozadu. Na lepenie tejto prepážky používam sekundové lepidlo na polystyrén. A prípravok na zaistenie súmernosti.

Na rovnú pracovnú dosku nakreslím čiaru od okraja vzdialenú o šírku trupu a medzi nimi os. K boku dosky priložím na stojato druhú, užšiu pracovnú dosku a k nej trup. Z druhej strany opriem o trup závažia lebo malý hranol, čím zaistím trup pred posúvaním. Teraz môžem zadné často bočníc pritlačiť k prepážke a súčasne kontrolovať súmernosť trupu.

Po vytvrdnutí lepidla vlepte ešte dve prepážky rovnomerne ďaleko od seba. Okrem toho, že vedú bowdeny ku kormidlám, tak tiež zabránia pretlačeniu bočníc pri držaní modelu. Na tieto tiež používam sekunďák na polystyrén.

Po tejto operácii môžete prilepiť spodný poťah trupu z Depronu 4 mm. Siaha od zadnej spodnej prepážky kabíny po poslednú prepážku. Zvyšok vzadu je nezakrytý, pre prístup k tiahlu výškovky. Tvar môžete na Depron obkresliť podľa tvaru trupu a na presný tvar dobrúsiť šmirgľom, alebo odrezať obdĺžnik a na na šírku trupu ho zrezať po prilepení. Lepiť doporučujem purexom. Trup opäť počas lepenia zaťažte.

Teraz prilepte hotové kormidlá. Najskôr v strede prednej hornej prepážky kolmo zapichnite špendlík, pomôže Vám pri kontrole presnosti lepenia kormidiel. VOP položte na zadnú časť trupu tak, aby výstužná lišta pevnej časti bola na konci hornej časti trupu a pohyblivá časť mala dostatok priestoru na pohyb dole. Na vrchnej časti bočníc si označte prednú polohu VOP. Potom na trup a prepážky naneste purex, položte kormidlá a pohľadom spredu cez špendlík skontrolujte smerovku, aby boli v zákryte. Potom kormidlá upevnite špendlíkmi.

Junior-trup-21

Výsledok by mal vyzerať nasledovne:

Junior-trup-23

Je čas inštalovať bowdeny. Pokiaľ na servách nemáte páčky, nasaďte ich. Oceľový drôt 0,8 mm v plastovej trubičke 2 mm oprite na vrch páčky a vpichnite do prvej depronovej prepážky a pokračujte cez ďalšie prepážky až po poslednú prepážku trupu tak, aby cez túto prepážku bowden vyšiel asi 10 mm pod VOP v strede prepážky. Na VOP používam servo vľavo pri pohľade zhora v smere letu.
Bowden smerovky začnite vsúvať od smerovky cez VOP do trupu a v ňom ho pomaly vyrovnávajte tak, aby vyšiel pri serve rovnako ako bowden výškovky.

Junior-VOPaSOP-05

Drôt môžete po celej jeho dĺžke nechať v plastovej trubičke. Hodí sa to, pokiaľ z nejakého dôvodu budete chcieť drôt vybrať a zase vložiť. Alebo môžete použiť krátke, asi 3 cm kúsky. Do Depronu ich prilepte purexom. Koniec drôtu ohnite do pravého uhla, drôt vložte do trubičky a ohnutý koniec zasuňte do páčky kormidla. Pri serve drôt skráťte štipacími kliešťami. Najlepší spôsob, ako tiahlo pripevniť k servu, sú tzv. blimpy MP JET o veľkosti 1 mm. Zatiaľ však neuťahujte skrutky blimpov, ani skrutky pák serv!

Junior-trup-16

Keď sú bowdeny na svojom mieste, môžete trup v jeho zadnej časti uzavrieť Depronom 4 mm. Pás Depronu najskôr ohnite, podobne ako horný poťah krídla, potom prilepte purexom.

Prejdime na predok trupu. V jeho spodnej časti, v mieste „zuba“ nalepte vodorovnú depronovú prepážku a potom motorovú prepážku z preglejky 1 až 2 mm hrubej. Prepážka je vyosená doprava a dole o 2°. Po bokoch je zosilnená balzou 4×4 mm. Vyobrazená prepážka je určená pre prevodovku MP JET s motorom MIG 400. Predvŕtané otvory 1 mm pre vruty na upevnenie prevodovky sú vŕtané pred lepením. Počas lepenia ju fixujeme špendlíkmi a gumičkami.

Junior-trup-26

V prípade použitia iného motora upravíme otvor či otvory v prepážke a jej vzdialenosť od predku trupu tak, aby vrtuľa príliš netrčala dopredu ani nebola blízko bočníc. Motor môžete upevniť aj inak, na obrázku je upevnenie na vodorovnú balzovú prepážku 3 mm.

Junior trup

Prevodovku vmontujeme do modelu s upevneným motorom a pripájkovaným regulátorom, neskôr už na to v trupe nie je moc miesta.

Junior-trup-14

Prednú hornú prepážku zosilnite dvom pásikmi Depronu 4 mm a balzovou lištou 4×15 mm zvnútra, potom vyvŕtajte otvor pre pútací kolík krídla. Hrubá prepážka bráni vylomeniu kolíka ťahom gumy, držiacej krídlo. Potom zalepte „okno“ z Depronu 4 mm, jeho spodnú hranu zabrúste šmirgľom, aby dobre dosadala na trup za motorom. Zvnútra vyvŕtajte otvor na pútací kolík, vložte ho a zvnútra poistite proti vypadnutiu kvapkou purexu. Nakoniec vyrežte z Depronu 4 mm kryt motorového priestoru a pripevnite ho lepiacou páskou alebo Omniporom, aby ste mali v prípade potreby prístup k motoru.
omnipor

Junior-trup-32

V prípade potreby zarovnajte v hornej časti trupu zadný poťah a „okno“ a prilepte tenké balzové lišty purexom tak, aby medzera medzi nimi bola aspoň 285 mm. Sem príde uložiť krídlo a balzové lišty bránia otlačeniu Depronu a tým krivému uloženiu krídla na trup modelu.

Junior-trup-31

Vo vnútri kabíny je na trupe purexom prilepený kúsok suchého zipsu na upevnenie prijímača.

Je čas na podvozok. Potrebujeme preglejku cca 2 mm hrubú, 46 x 20 mm, môže byť aj z vyradeného poškodeného modelu, a oceľový drôt 2 mm hrubý. Drôt opatrne, aby nepraskol zohnite kliešťami do tvaru podľa obrázku:

podvozok-01

Osa kolesa je dlhá cca 30 mm, jedno rameno cca 140 mm. Na preglejku nakreslite zhora aj zdola polohu podvozku a navŕtajte asi 3-4 mm od seba sériu otvorov 1 mm. Podvozok k prepážke potom prišite hrubou niťou, ja používam hliníkový drôt 0,8 mm alebo tenký železný pocínovaný včelársky drôt. Pod aj nad oceľový drôt podvozka prilepte na preglejku kúsky balzy 2 mm purexom a trochu ho nechajte zatiecť aj na šitie.

podvozok-02

Na upevnenie kolies na podvozok môžete použiť lustrovú svorku, tzv. „čokoládu“. Svorku rozrežte na dve polovice. Hotový podvozok do trupu prilepte purexom zpredu na spodnú prepážku.

Junior-trup-29

Podvozok zakryte Depronom 4 mm od prednej spodnej výstuhy po „zub“ na prednej časti trupu, tam, kde je vodorovná depronová prepážka.

V zadnej časti trupu nalepte ostruhu z balzy 4 alebo 5 mm, dlhú asi 80 mm a vysokú cca 15 mm. Boli u kolegov aj pokusy urobiť ostruhu odolnejšiu z preglejky 2 mm, ale hádajte, čo sa stalo s takouto „žiletkou“ pri trochu razantnejšom pristátí? Širšia ostruha je predsa len odolnejšia.

Junior-trup-33

Inou možnosťou je vybaviť model ostruhovým kolieskom. Jedna z možností je na obrázku:

podvozok-05

Na model môžete nasadiť kolieska a zaistiť ich stavacími krúžkami z lustrovej svorky.

podvozok-03

Na spodok baterkovej prepážky nalepíme suchý zips, používame šírku 30 mm a po bokoch vyvrtáme po dva otvory 4 mm na poistnú gumičku, z druhej strany prevlečenú do kolíkov 3×30 mm. Do trupu vlepte balzový hranolček cca 5×5 mm medzi bočnice, ktorý bráni stláčaniu trupu pri štartoch z ruky. Nakoniec medzi zadný spodný poťah a kryt podvozka nalepte na bočnice a výstuhy depronové lišty šírky 8 mm.

Junior-trup-35

Aby ste mohli krídlo upevniť na trup, musíte do jeho odtokovej lišty vyrezať výrez. Označte si stred a na obe strany cca 40 mm urobte značky. Potom zmerajte na trupe vzdialenosť medzi balzovými lištami na „okne“ a zadnom hornom poťahu trupu a túto vzdialenosť preneste na krídlo. Odrežte kus odtokovky tak, ako je to na obrázku. Krídlo môže byť o jeden či dva milimetre kratšie, ako je výrez. Na nábežke odporúčam v strede krídla urobiť malú značku, lepšie sa bude krídlo montovať na stred trupu a odpadnú problémy za letu, kedy by mohlo lietadlo bočiť na jednu stranu.

Junior-kridlo-33

Junior

Zostáva nasadiť unášač vrtule, napr. pružný gumičkový unášač Hořejší 12/3 a vrtuľu.

Junior-trup-34

A Junior 400 je hotový.

Junior-zaver-01

Dúfam, že som na nič nezabudol.

Nabudúce si povieme niečo o príprave modelu na štart.

Nechajte komentár

Môžete použiť nasledovné HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.